Εταιρεία

Τo Φεστιβάλ Αθηνών & Eπιδαύρου ιδρύθηκε το 1955. Από το 1998 δραστηριοποιείται με την επωνυμία «Ελληνικό Φεστιβάλ ΑΕ». Η Εταιρεία λειτουργεί, σύμφωνα με τον ιδρυτικό της νόμο, «χάριν του δημοσίου συμφέροντος κατά τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας» και διοικείται από επταμελές διοικητικό συμβούλιο με τριετή θητεία. Οι πόροι της Εταιρείας προέρχονται από τον τακτικό προϋπολογισμό του Κράτους, από τις εισπράξεις των καζίνων Πάρνηθας και Κέρκυρας, από χορηγίες, και από έσοδα που προκύπτουν από τις παραστάσεις και τις παραχωρήσεις χώρων. Σκοπός του Φεστιβάλ είναι η οργάνωση και εκμετάλλευση μουσικών, θεατρικών και άλλων καλλιτεχνικών εκδηλώσεων που συμβάλλουν στην πολιτιστική και τουριστική ανάπτυξη και διενεργούνται κάθε καλοκαίρι.

Ο αριθμός των εργαζομένων στο Ελληνικό Φεστιβάλ κυμαίνεται, ανάλογα με τις δράσεις και την περιοδικότητα της λειτουργίας του, από τα 30 άτομα φθάνοντας έως και τα 300, αν ληφθεί υπ’ όψιν και ο απαιτούμενος αριθμός υπαλλήλων για τεχνικό προσωπικό (110), ταξιθεσία (130), καθαριότητα, φύλαξη, ταμεία (30) κ.ά.

Ως το 2005 το Ελληνικό Φεστιβάλ χρησιμοποιούσε ως χώρους παραστάσεων το Ωδείον Ηρώδου του Αττικού, τα αρχαία θέατρα της Επιδαύρου (Θέατρο του Ασκληπιείου και Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου), και το θέατρο του Λυκαβηττού. Από το καλοκαίρι του 2006 ξεκίνησε ένα πρόγραμμα επέκτασης των χώρων στους οποίους πραγματοποιούνται παραστάσεις: χάρη σε παραχώρηση της Εθνικής Τράπεζας, δημιουργήθηκαν τέσσερις νέες θεατρικές σκηνές στο πρώην εργοστάσιο Τσαούσογλου, Πειραιώς 260. Από το 2017 λειτουργεί ακόμα μία σκηνή, ενώ κατά καιρούς χρησιμοποιούνται και άλλοι χώροι, τόσο ανοιχτοί όσο και κλειστοί, στην Αττική.