Διοίκηση

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Δημήτρης Πασσάς

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Αλέξης Γαληνός

ΜΕΛΗ

Πατρίσια Απέργη

Ελένη Βαροπούλου

Σταύρος Γασπαράτος

Αντώνης Καραμπατζός

Νίκος Σταμπολίδης